1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1011 Řízení Nové stanovy -200.0 CZK
Pošta
-200.0 CZK
1012 Provoz Bankovní poplatky -257.98 CZK
Bankovní poplatky ČS
-227.98 CZK
Bankovní poplatky FIO
-30.0 CZK
1013 Fundraising Dary 57920.0 CZK
Dar (Farní sbor ČCE Domažlice)
50000.0 CZK
Dar (fyzická osoba)
5000.0 CZK
Dary (sbírkový účet)
2920.0 CZK
201 Rambar Psáryfest (6.6.2015) 5726.4 CZK
Prodej občerstvení - doklad č. P15007
7347.0 CZK
Nákup potravin
-1432.1 CZK
Nafta - dodávka
-188.5 CZK
2021 Dodávka 12690.0 CZK
Pronájem (7x)
12690.0 CZK
2022 Půjčování ostatních věcí -537.0 CZK
Oprava agregátu
-537.0 CZK
304 Humr (materiál) Humrbál (25.6.2015) -2243.05 CZK
Doprava (CP2015006)
-1001.45 CZK
Občerstvení
-1241.6 CZK
305 Benefiční akce Ramaton (23.6.2015) 17348.5 CZK
Účastnické poplatky (převodem - 23x)
4896.0 CZK
Sponzorský dar - ČVUT FEL
9000.0 CZK
Plakáty
-1000.0 CZK
Časomíra (Stopnito s.r.o.)
-1425.0 CZK
Účastnické poplatky (hotovost)
15029.0 CZK
Samolepky - pořadová čísla (Petr Chrt)
-1028.5 CZK
Doprava - nafta
-765.0 CZK
Jídlo
-269.0 CZK
Trička Ramus.je
-6420.0 CZK
Špendlíky, stuhy, papírnictví
-635.0 CZK
Pošta
-34.0 CZK
4 Sbírka 11590.0 CZK
Dary (sbírková pokladnička za období 05/2014 - 05/2015)
11590.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

102036.87

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení: Řízení CZK
Mzda: Provoz: Provoz -480.0 CZK
Mzda: Fundraising: Fundraising -240.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda -150.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -810.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů -390.0 CZK
Mzda: Porady: Porady -660.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí CZK
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) -705.0 CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna: Půjčovna CZK
Mzda: Dodávka: Dodávka CZK
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí CZK
Mzda: Projekty: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky CZK
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky -150.0 CZK
Mzda: Tábory: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) -120.0 CZK
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) CZK
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce -690.0 CZK
Mzda: Roadtripy: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna: Dílna CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce CZK
Mzda: Sbírka: Sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-4395.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

97641.87

CZK