1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -255.99 CZK
Bankovní poplatky ČS
-225.99 CZK
Bankovní poplatky FIO
-30.0 CZK
1013 Fundraising Bazárek (8.5. - příprava, 15.5. - bazárek) -2490.0 CZK
Nafta - dodávka
-2490.0 CZK
1013 Fundraising 1240.0 CZK
Dary (sbírkový účet)
1240.0 CZK
201 Rambar Čelart (23.5.2015) -1768.0 CZK
Prodlužovací šňůra - buben
-959.0 CZK
Prodej kafíčka a limonádiček - doklad č. P15006
3063.0 CZK
Nafta - dodávka
-1470.0 CZK
Nákup potravin
-841.0 CZK
Půjčení dodávky (Premium doprava s.r.o)
-1561.0 CZK
3021 Jemné víkendovky Květnová víkendovka (7.-10.5.2015) -7576.14 CZK
Doprava - auto (CP2015007)
-801.16 CZK
Mapy
-99.0 CZK
Jídlo
-5590.98 CZK
Doprava - vlak
-1085.0 CZK
304 Humr (materiál) Humr tančí -5889.0 CZK
Pronájem sálu (Itaka)
-4999.0 CZK
Pronájem sálu (ČCE Nusle)
-500.0 CZK
Květiny
-390.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-16739.13

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení: Řízení CZK
Mzda: Provoz: Provoz -1020.0 CZK
Mzda: Fundraising: Fundraising -300.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda -180.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -210.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů -360.0 CZK
Mzda: Porady: Porady -510.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí CZK
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) -1140.0 CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna: Půjčovna CZK
Mzda: Dodávka: Dodávka CZK
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí CZK
Mzda: Projekty: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky -60.0 CZK
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky CZK
Mzda: Tábory: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) CZK
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) CZK
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce -120.0 CZK
Mzda: Roadtripy: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna: Dílna CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce CZK
Mzda: Sbírka: Sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-3900.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-20639.13

CZK