1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1011 Řízení Strategické plánování - výjezdní porada -1807.69 CZK
Cestovné (CP2015001)
-1807.69 CZK
1012 Provoz -221.0 CZK
Kancelářské potřeby (obálky, paragony, šanony)
-221.0 CZK
1012 Provoz Bankovní poplatky -255.98 CZK
Fio
-30.0 CZK
Česká spořitelna
-225.98 CZK
1013 Fundraising 2284.0 CZK
Dary (sbírkový účet)
250.0 CZK
Dar na pokrytí platby za doménu Ramus.je - E.vox
3665.0 CZK
Tašky Ramus.je
-1629.0 CZK
Kontaktní korunka pro neznámého dárce (2 x 1 Kč)
-2.0 CZK
1014 Propaganda -1809.08 CZK
Vimeo Plus - subscription na 1 rok
-1809.08 CZK
2021 Dodávka 8053.0 CZK
Umytí auta
-447.0 CZK
Pronájem dodávky (4 pronájmy)
8500.0 CZK
2022 Půjčování ostatních věcí 1000.0 CZK
Pronájem stanu (1x)
1000.0 CZK
3012 Drsné jednodenní Mokropeský masopust (14.2.2015) -179.0 CZK
Doprava
-179.0 CZK
304 Humr (materiál) Humr tančí 112.0 CZK
Razítko Humr
-388.0 CZK
Účastnický poplatek (1x) - převodem
500.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

7176.25

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení: Řízení CZK
Mzda: Provoz: Provoz -3030.0 CZK
Mzda: Fundraising: Fundraising -1320.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda -105.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -180.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů -540.0 CZK
Mzda: Porady: Porady -795.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí -120.0 CZK
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) -210.0 CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna: Půjčovna CZK
Mzda: Dodávka: Dodávka -1000.0 CZK
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí CZK
Mzda: Projekty: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní -60.0 CZK
Mzda: Víkendovky: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky CZK
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky CZK
Mzda: Tábory: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) -45.0 CZK
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) CZK
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce -510.0 CZK
Mzda: Roadtripy: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna: Dílna CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce CZK
Mzda: Sbírka: Sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-7915.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-738.75

CZK