1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz Pravidelný provoz -15956.0 CZK
Pronájem kanceláře, skladu - 02,03,04/2015
-15700.0 CZK
Bankovní poplatky - FIO
-30.0 CZK
Bankovní poplatky - Česká spořitelna
-226.0 CZK
1012 Provoz -3107.0 CZK
Stůl do kanceláře
-2990.0 CZK
Pošta
-117.0 CZK
1013 Fundraising 2583.0 CZK
Dary (sbírkový účet)
3583.0 CZK
Kurs fundraisingu - neziskovky.cz - Anna Šrubařová
-1000.0 CZK
1014 Propaganda IT služby -3676.0 CZK
Doména conaplat.cz / 1 rok
-120.0 CZK
Svethostingu.cz - hosting + doména ramus.je / 1 rok
-3556.0 CZK
2021 Dodávka 2410.0 CZK
Nafta
-1090.0 CZK
Dálniční známka 2015
-1500.0 CZK
Pronájem dodávky (1x 3000 Kč, 2x 1000 Kč)
5000.0 CZK
304 Humr (materiál) Humr tančí 8500.0 CZK
Účastnický poplatek (17x 500 Kč) - převodem
8500.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-9246.0

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení: Řízení -330.0 CZK
Mzda: Provoz: Provoz -2010.0 CZK
Mzda: Fundraising: Fundraising -1410.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda -360.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -405.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů -270.0 CZK
Mzda: Porady: Porady -1830.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí -60.0 CZK
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) -420.0 CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna: Půjčovna CZK
Mzda: Dodávka: Dodávka CZK
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí CZK
Mzda: Projekty: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky -90.0 CZK
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky CZK
Mzda: Tábory: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) CZK
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) CZK
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce -1665.0 CZK
Mzda: Roadtripy: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna: Dílna CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce -480.0 CZK
Mzda: Sbírka: Sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-9330.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-18576.0

CZK