1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -342.0 CZK
Czech point, vystavení výpisu z rejstříku trestu
-100.0 CZK
Vizitky STKI s.r.o.
-242.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-342.0

CZK

2. MZDY

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-342.0

CZK