1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

303 Tábory Převoz tee-pee tyčí -19108.0 CZK
Pomocná síla
-3000.0 CZK
Nafta
-1588.0 CZK
Pronájem a převoz nákladního vozu
-14520.0 CZK
305 Benefiční akce Ramaton -352.0 CZK
Nafta
-352.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-19460.0

CZK

2. MZDY

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-19460.0

CZK