1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1 Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost Strategické plánování 10.-12.3.2017 -1609.0 CZK
Jídlo
-1196.0 CZK
Nafta
-413.0 CZK
1012 Provoz -7194.0 CZK
Nafta
-194.0 CZK
Účetní služby UDAPRA s.r.o. - vedení účetnictví, mzdová evidence
-7000.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-8803.0

CZK

2. MZDY

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-8803.0

CZK