1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -9630.0 CZK
Bankovní poplatky Fio
-30.0 CZK
Pronájem kanceláře a skladu 7/2016
-4800.0 CZK
Pronájem kanceláře a skladu 8/2016
-4800.0 CZK
1013 Fundraising Dary 10000.0 CZK
Dar - Circon Circle Consulting
10000.0 CZK
1014 Propaganda -5414.0 CZK
Potisk triček
-5414.0 CZK
201 Rambar Mapa Fest 30.6.2016 1666.0 CZK
Prodej limonád, doklad č. P2016xx
2640.0 CZK
Nafta
-383.0 CZK
Nákup surovin
-591.0 CZK
2021 Půjčovna dodávek 4505.0 CZK
Pojištění pro skříňáka (Česká pojišťovna)
-5393.0 CZK
Pronájem (5x hotově - 9250 Kč, 3x převodem - 3090 Kč)
12340.0 CZK
Servis - Petr Čemus (výměna žhavicí svíce)
-2442.0 CZK
3022 Drsné víkendovky Kladno 17.-19.6.2016 2697.57 CZK
Účastnické poplatky (á 550 Kč) - doklad č. P16006
9900.0 CZK
Doprava - parník
-3240.0 CZK
Potraviny
-3340.43 CZK
Doprava - benzín (doklad č. CP2016002)
-622.0 CZK
303 Tábory Stavba tábora 23.-26.6.2016 -11075.6 CZK
Dřevo na pile
-3972.0 CZK
Doprava - nafta
-920.0 CZK
Stavebniny
-2277.0 CZK
Benzin a olej do křovinořezu
-512.0 CZK
Potraviny
-3394.6 CZK
3031 Jemné tábory (legendární) 72000.0 CZK
Účastnické poplatky (16x 4500 Kč)
72000.0 CZK
3032 Drsné tábory 3600.0 CZK
Účastnické poplatky (2x 1800 Kč)
3600.0 CZK
305 Benefiční akce Ramaton 21.6.2016 25010.0 CZK
Prodej limonád - doklad č. P16007
3850.0 CZK
Tisk
-500.0 CZK
Účastnické poplatky (17050 v hotovosti - doklad č. P16008, 1950 převodem)
19000.0 CZK
Dar (fyzická osoba)
5000.0 CZK
Pronájem agregátu
-565.0 CZK
Potraviny
-788.0 CZK
Doprava - nafta
-419.0 CZK
Benzin do agregátu
-319.0 CZK
Kanystr na benzin
-249.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

93358.97

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Provoz -3150.0 CZK
Mzda: Fundraising -4600.0 CZK
Mzda: Propaganda -3050.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů -1650.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů -3650.0 CZK
Mzda: Porady -9450.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí -150.0 CZK
Mzda: IT sekce -500.0 CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar -1200.0 CZK
Mzda: Půjčovna CZK
Mzda: Půjčovna dodávek -1000.0 CZK
Mzda: Půjčovna ostatního movitého majetku CZK
Mzda: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky -475.0 CZK
Mzda: Jemné víkendovky CZK
Mzda: Drsné víkendovky CZK
Mzda: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární) -600.0 CZK
Mzda: Drsné tábory -200.0 CZK
Mzda: Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr CZK
Mzda: Benefiční akce CZK
Mzda: Benefiční akce -150.0 CZK
Mzda: Roadtripy -1000.0 CZK
Mzda: Dílna CZK
Mzda: Vzdušné zámky CZK
Mzda: Veřejná sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-30825.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

62533.97

CZK