1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -160.0 CZK
Bankovní poplatky Fio
-30.0 CZK
Klíče
-130.0 CZK
1013 Fundraising 49558.35 CZK
Dar - Farní sbor ČCE Domažlice
50000.0 CZK
Darujme.cz - roční poplatek za provoz
-441.65 CZK
1014 Propaganda -399.0 CZK
Tisk banneru (STKI)
-399.0 CZK
201 Rambar -8936.0 CZK
Prodej limonád, Bazárek 14.5.2016
1400.0 CZK
Nafta - bazárek 14.5.2016
-1657.0 CZK
Nákup surovin - bazárek 14.5.2016
-1419.0 CZK
Nákup piva - UNION FILM
-5880.0 CZK
Nákup žvýkaček Charity Gums (2x 690 Kč)
-1380.0 CZK
2021 Půjčovna dodávek -800.0 CZK
Pronájem (1x 800 Kč převodem)
-800.0 CZK
2021 Půjčovna dodávek 1000.0 CZK
Pronájem (1x 1000 Kč)
1000.0 CZK
3021 Jemné víkendovky Mladá Vožice 27.-29.5.2016 810.0 CZK
Účastnické poplatky (13x 700 Kč) - doklad č. P16005
9100.0 CZK
Doprava - nafta
-405.0 CZK
Potraviny
-1865.0 CZK
Doprava - autobus
-5000.0 CZK
Doprava - vlaky
-1020.0 CZK
307 Dílna Nákup strojů -3240.0 CZK
Kotoučová pila
-1450.0 CZK
Dílenský vysavač
-1790.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

37833.35

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení CZK
Mzda: Provoz CZK
Mzda: Fundraising CZK
Mzda: Propaganda CZK
Mzda: Koordinace klientů CZK
Mzda: Koordinace asistentů CZK
Mzda: Porady CZK
Mzda: Koordinace akcí CZK
Mzda: IT sekce CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna CZK
Mzda: Půjčovna dodávek CZK
Mzda: Půjčovna ostatního movitého majetku CZK
Mzda: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky CZK
Mzda: Drsné víkendovky CZK
Mzda: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární) CZK
Mzda: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr CZK
Mzda: Benefiční akce CZK
Mzda: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna CZK
Mzda: Vzdušné zámky CZK
Mzda: Veřejná sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

37833.35

CZK