1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -9630.0 CZK
Bankovní poplatky FIO
-30.0 CZK
Pronájem kanceláře a skladu (březen, duben 2016)
-9600.0 CZK
1013 Fundraising Dary 25000.0 CZK
Dar - Circon Circle Consulting
25000.0 CZK
1014 Propaganda -5451.8 CZK
Vimeo plus
-1744.8 CZK
Doména shodkilo.cz (wedos)
-151.0 CZK
Doména ramus.je (svethostingu.cz)
-3556.0 CZK
2021 Půjčovna dodávek -4319.0 CZK
Nafta
-1819.0 CZK
Pronájem dodávky (1x)
1000.0 CZK
Dálniční známky 2016 (2x)
-3000.0 CZK
Pronájem reklamní plochy
-500.0 CZK
304 Humr Masopust v Mokropsech 23.2. -180.0 CZK
Doprava - vlak
-180.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

5419.2

CZK

2. MZDY

Mzda: Provoz -2010.0 CZK
Mzda: Propaganda -120.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů -420.0 CZK
Mzda: Porady -765.0 CZK
Mzda: IT sekce -240.0 CZK
Mzda: Půjčovna dodávek -1820.0 CZK
Mzda: Jemné víkendovky -75.0 CZK
Mzda: Drsné víkendovky -30.0 CZK
Mzda: Humr -30.0 CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-5510.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-90.8

CZK