1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -49600.0 CZK
Účetní služby UDAPRA s.r.o., za 2014 a 2015
-40000.0 CZK
Pronájem kanceláře a skladu (květen, červen)
-9600.0 CZK
201 Rambar -2712.0 CZK
Nákup surovin
-2712.0 CZK
2021 Půjčovna dodávek 7946.0 CZK
Autolékárnička
-587.0 CZK
Pronájem (1x)
1000.0 CZK
Vrácení pojistného za povinné ručení (změna pojišťovny)
7533.0 CZK
3021 Jemné víkendovky 25.-28.3.2016 Trutnov 1509.0 CZK
Účastnické poplatky (21x1000 Kč) - doklad č. P16003
21000.0 CZK
Ubytování
-6660.0 CZK
Lékárna
-273.0 CZK
Jídlo
-8042.0 CZK
Doprava - vlak
-3024.0 CZK
Doprava - nafta
-1492.0 CZK
3022 Drsné víkendovky 17.-20.3.2016 Lidice -394.4 CZK
Účastnické poplatky (5x500 Kč, 12x400 Kč) - doklad č. P16002
7300.0 CZK
Vstupné do památníku Lidice
-1155.0 CZK
Ubytování
-2040.0 CZK
Jídlo
-3040.4 CZK
Doprava - vlak
-806.0 CZK
Doprava - nafta
-653.0 CZK
303 Tábory Hledání tábořiště 12.3.2016 -1467.0 CZK
Strava
-267.0 CZK
Cestovné - doklad č. CP2016001
-1200.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-44718.4

CZK

2. MZDY

Mzda: Řízení -120.0 CZK
Mzda: Provoz -900.0 CZK
Mzda: Fundraising -1080.0 CZK
Mzda: Propaganda -480.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů -180.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů -60.0 CZK
Mzda: Porady -1470.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí -270.0 CZK
Mzda: Rambar -660.0 CZK
Mzda: Jemné víkendovky -690.0 CZK
Mzda: Drsné víkendovky -300.0 CZK
Mzda: Tábory -1590.0 CZK
Mzda: Humr -540.0 CZK
Mzda: Benefiční akce -120.0 CZK
Mzda: Vzdušné zámky -900.0 CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-9360.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-54078.4

CZK