1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -30.0 CZK
Bankovní poplatky FIO
-30.0 CZK
1013 Fundraising Dary, sponzoring 60000.0 CZK
CZK
DMA Praha - plnění za reklamu
10000.0 CZK
Dar od ČCE Domažlice - bazárek
50000.0 CZK
2021 Dodávka 14090.5 CZK
Nafta
-1020.5 CZK
Oprava převodovky (KLM autoservis)
-1489.0 CZK
Pronájem dodávky (5x)
16600.0 CZK
3021 Jemné víkendovky Žďár nad Sázavou 18.-20.12.2015 -238.0 CZK
Účastnické poplatky (16x600 Kč), doklad č. P150002
9600.0 CZK
Potřeby na legendu
-242.0 CZK
Jídlo
-3504.0 CZK
Ubytování
-3300.0 CZK
Doprava - vlak
-2792.0 CZK
305 Benefiční akce Volná zábava 12.12.2015 5931.9 CZK
Prodej reklamních předmětů (trička, tašky, kniha Hranice Ramusu) - doklad č. P15001
9800.0 CZK
Jídlo
-480.1 CZK
Tisk, papírnictví
-876.0 CZK
Reklamní předměty (trička, tašky)
-2512.0 CZK
307 Dílna -1111.0 CZK
Horní frézka
-1111.0 CZK
4 Sbírka Dary na sbírkový účet 5404.34 CZK
Dary přes Darujme.cz
3854.34 CZK
Přímé dary
1550.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

84047.74

CZK

2. MZDY

Mzda: Řízení: Řízení -360.0 CZK
Mzda: Provoz: Provoz -180.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda -600.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -240.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů -240.0 CZK
Mzda: Porady: Porady -360.0 CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky -390.0 CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce -300.0 CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-2670.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

81377.74

CZK