1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -719.98 CZK
Bankovní poplatky FIO
-30.0 CZK
Bankovní poplatky Česká spořitelna
-225.98 CZK
Zámečnické práce (kancelář)
-464.0 CZK
1013 Fundraising 1020.0 CZK
Dary (sbírkový účet)
1810.0 CZK
Kurs Firemní fundraising, neziskovky.cz - Anna Šrubařová
-790.0 CZK
2021 Dodávka -1332.0 CZK
Servis - spojkový válec
-3832.0 CZK
Pronájem dodávky (3 pronájmy)
2500.0 CZK
3021 Jemné víkendovky Česká třebová (20.-22.3.2015) 2466.8 CZK
Účastnické poplatky (19x 600Kč) - doklad č. P15008
11400.0 CZK
Jídlo
-4405.9 CZK
Doprava - vlak
-741.0 CZK
Legenda
-586.3 CZK
Ubytování
-3200.0 CZK
305 Benefiční akce CO NAPLAT (4.3.2015) -16202.15 CZK
Bannery (STKI)
-1687.0 CZK
Parkování
-220.0 CZK
Benzín (doklad č. CP2015002)
-200.0 CZK
Občerstvení pro kapely
-2483.15 CZK
Propagační materiály
-1612.0 CZK
Kieslowski - honorář
-2000.0 CZK
All Star Refjůdží Band - honorář
-8000.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-14767.33

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení: Řízení -120.0 CZK
Mzda: Provoz: Provoz -480.0 CZK
Mzda: Fundraising: Fundraising -720.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda -795.0 CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -690.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů -510.0 CZK
Mzda: Porady: Porady -1200.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí -150.0 CZK
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) -60.0 CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna: Půjčovna CZK
Mzda: Dodávka: Dodávka CZK
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí CZK
Mzda: Projekty: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky -210.0 CZK
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky -60.0 CZK
Mzda: Tábory: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) CZK
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) CZK
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce -1200.0 CZK
Mzda: Roadtripy: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna: Dílna CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce CZK
Mzda: Sbírka: Sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-6195.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-20962.33

CZK