1. VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

1012 Provoz -255.98 CZK
Bankovní poplatky ČS
-225.98 CZK
Bankovní poplatky FIO
-30.0 CZK
1013 Fundraising -6.65 CZK
Dary (sbírkový účet)
1040.0 CZK
Darujme.cz - roční poplatek za provoz dárcovské brány
-1046.65 CZK
1014 Propaganda Čarodějnice na půlce (30.4.2015) -242.0 CZK
Fixy
-242.0 CZK
2021 Dodávka -23975.0 CZK
Pronájem dodávky (2x)
2950.0 CZK
Servis - oprava převodovky u KLM autoservis
-26925.0 CZK
302 Víkendovky Megavíkendovka Hostinné (10.-12.4.2015) -3086.0 CZK
Účastnický poplatek (24x800 Kč, 1x1000 Kč) - doklad č. P15009
20200.0 CZK
Jídlo
-5209.0 CZK
Ubytování
-6980.0 CZK
Doprava
-11097.0 CZK
3022 Drsné víkendovky Drsný putování Praha→Statenice (25.-26.4.2015) 496.0 CZK
Účastnický poplatek (12x200 Kč) - doklad č. P15010
2400.0 CZK
Jídlo
-1463.0 CZK
Ubytování
-241.0 CZK
Doprava (CP2015003)
-200.0 CZK
305 Benefiční akce Conaplat (Archa 4.3.2015) -363.0 CZK
Rozeslání tiskové zprávy (ECN servis)
-363.0 CZK

CELKEM VÝDAJE A PŘÍJMY kromě osobních nákladů

-27432.63

CZK

2. MZDY

Mzda: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost: Hlavní činnost / Veřejně prospěšná činnost CZK
Mzda: Hlavní činnost - organizace: Hlavní činnost - organizace CZK
Mzda: Řízení: Řízení CZK
Mzda: Provoz: Provoz -450.0 CZK
Mzda: Fundraising: Fundraising -675.0 CZK
Mzda: Propaganda: Propaganda CZK
Mzda: Koordinace klientů: Koordinace klientů -330.0 CZK
Mzda: Koordinace asistentů: Koordinace asistentů CZK
Mzda: Porady: Porady -540.0 CZK
Mzda: Koordinace akcí: Koordinace akcí CZK
Mzda: Humr (mzdy): Humr (mzdy) CZK
Mzda: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost: Vedlejší činnost / Hospodářská činnost CZK
Mzda: Rambar: Rambar CZK
Mzda: Půjčovna: Půjčovna CZK
Mzda: Dodávka: Dodávka CZK
Mzda: Půjčování ostatních věcí: Půjčování ostatních věcí CZK
Mzda: Projekty: Projekty CZK
Mzda: Jednodenní akce: Jednodenní akce CZK
Mzda: Jemné jednodenní: Jemné jednodenní CZK
Mzda: Drsné jednodenní: Drsné jednodenní CZK
Mzda: Víkendovky: Víkendovky CZK
Mzda: Jemné víkendovky: Jemné víkendovky -450.0 CZK
Mzda: Drsné víkendovky: Drsné víkendovky -390.0 CZK
Mzda: Tábory: Tábory CZK
Mzda: Jemné tábory (legendární): Jemné tábory (legendární) CZK
Mzda: Drsné tábory: Drsné tábory CZK
Mzda: Malý tábor (legendární): Malý tábor (legendární) CZK
Mzda: Humr (materiál): Humr (materiál) CZK
Mzda: Benefiční akce: Benefiční akce -60.0 CZK
Mzda: Roadtripy: Roadtripy CZK
Mzda: Dílna: Dílna CZK
Mzda: IT sekce: IT sekce -60.0 CZK
Mzda: Sbírka: Sbírka CZK

CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY

-2955.0

CZK

MĚSÍČNÍ BILANCE

-30387.63

CZK